English Hrvatski
 - 21214 Kaštel Kambelovac
Hotel baletna skola, Tripadvisor

Opći uvjeti poslovanja

1. SADRŽAJ PONUDE I OPĆI UVJETI

U.O. Hotel Baletna Škola dalje u tekstu hotel, plasira i prodaje uslugu smještaja i prehrane prema objavljenim informacijama, opisu , terminu i važećem cjeniku, a sukladno potvrđenoj rezervaciji, u svoje ime i za svoj račun. Kao naručitelj usluge za krajnjeg korisnika može se pojaviti agencija ili turoperator tada se odredbe općih uvjeta primjenjuju i na njih kao posrednike. Sve ovdje navedene stavke su sastavni dio najma, a slanjem upita za rezervaciju potvrđujete da ste sporazumni s ovim uvjetima rezervacije i korištenja usluge smještaja. Na taj način sve što je navedeno u ovim uvjetima rezervacijom postaje pravna obveza. Kod smještaja u hotelu primjenjuju se pravila hotela, kućni red i uobičajene uzance u hotelijerstvu. Rezervacija, najam smještaja i usluge prehrane između ugovaratelja smještaje i hotela, te poslovanje hotela Baletna škola temelji se na hrvatskim zakonima. | TOP

2. REZERVACIJA SMJEŠTAJA I PLAĆANJE

 • 2.1 Nakon što uputite inicijalni upit za smještaj, smatrate se perspektivnim Korisnikom usluge smještaja.
  Svi zapisi se vode pod imenom prvo imenovane osobe (ako je fizička onda ime i prezime, a kao je pravna onda naziv tvrtke) na upitu za rezervaciju je 'nosilac rezervacije'.
  Nosilac rezervacije (ako je fizička osoba) mora biti stariji od 18 godina i ovlašten od drugo imenovanih da izvrši rezervaciju u ime svih osoba imenovanih na upitu. Ispunjavanjem i slanjem zahtjeva za rezervaciju nosilac rezervacije potvrđuje da je on/ona autoriziran za rezervaciju u ime svih i da se drugi s tim slažu, te da su i oni isto vezani uvjetima rezervacije. Prilikom rezervacije nosilac rezervacije dužan je dati sve podatke koje zahtijeva postupak rezervacije.
 • 2.2 Nosilac rezervacije je odgovoran za sva plaćanja (depozit i ostatak računa). Zahtjev za rezervaciju se smatra otvoreni upit proslijeđen hotelu bilo kojim načinom komuniciranja u pisanom obliku (dopis, e-pošta, fax i sl.). Rezervacija smještaja za odgovarajući termin je valjana samo nakon pismene potvrde od strane hotela i primitka depozita specificiranog u konkretnoj ponudi, te uz poslanu potvrdu rezervacije sa strane hotela. Kad je rezervacija izvršena elektronskim putem ista je važeća uz autorizaciju kreditne kartice. Ostatak računa nosilac je obavezni podmiriti najkasnije zadnji dana boravka uz obveznu autorizaciju kreditne kartice ili uplatu depozita. Vaše potvrde možete slati faksom, e-poštom.
  Ovako primljene Potvrde rezervacija se do dospijeća depozita smatraju privremenima ako u ponudi nije drugačije naznačeno, a ako se kopija depozita ne pošalje faksom u zadanom vremenskom roku, ili se ne dostavi broj kreditne kartice za autorizaciju ponuda se automatski smatra kao istekla opcija.

  Rezervacija stupa na snagu nakon uplate depozita ili dostave potrebitih podataka o kreditnoj kartici, te nakon pismene potvrde rezervacije sa strane hotela. Uplatom akontacije i/ili prihvaćanjem ponude hotela prihvaćate i Opće uvjete, te navedeno predstavlja pravno-formalno zaključenje ugovor. Ugovor će se smatrati formalno pravno zaključenim i bez plaćanja depozita i dostave elemenata kreditne kartice za jamstvo ako je naručitelj rezervacije nakon upita dobio odgovor hotela i potom izvršio samo pismeno potvrđivanje rezervacije za sebe ili u svoje ime za druge. U formalno pravnom smislu odgovornost uvijek ima nositelj rezervacije i ne može svoju odgovornost prenijeti na osobe za koje je izvršio rezerviranje.
  Hotelske rezervacije vrijede samo uz plaćanje akontacije od 30% , s faksiranom kopijom uplate i uz izdavanje potvrde o rezervaciji u hotelu odstrane hotela. Do prispijeća ukupnih sredstava ponuda se smatra privremenom, a u slučaju da do isteka opcije hotel ne dobije potvrdu plaćanja, ponuda se smatra nevažećom i za hotel neobvezujućom.
  Odredbe uplate depozita iz prethodnog stavka zamjenjuje autorizacija kreditne kartice, ili drugačije utanačen pismeni dogovor između nositelje-naručitelja i hotela.
 • 2.3 Rezervacije se ne primaju od osoba mlađih od 18 godina. Zadržavamo pravo odbijanja obrade upita za rezervacijom bez navođenja bilo kakvog razloga.
 • 2.4 Dužnost Hotela je briga o pružanju usluga, te briga o pravima i interesima gosta sukladno dobrim običajima u turizmu. Hotel će sve obaveze izvršiti u potpunosti i na svojim standardima predviđen način, u dobroj vjeri i pažnjom savjesnog poduzetnika u skladu s pravilima struke, osim u izvanrednim okolnostima.
| TOP

3. NADLEŽNOST SUDA

Sve nesuglasice rješavati će se prvo sporazumno, a u slučaju da to nije moguće, gost ima pravo na sudsku arbitražu. Za takav slučaj utvrđuje se stvarno nadležni suda prema sjedištu hotela. | TOP

4. CIJENE

Cijena smještaja uključuje osnovnu uslugu kako je opisano u važećem cjeniku smještaja kada je rezervacija potvrđena. Posebne usluge su one usluge koje nisu uključene u cijenu smještaja (u opisu smještaja naznačeno izrijekom "po dogovoru" ili dodatne usluge koje su ostvaruju uz prethodnu najavu) pa ih stoga gost posebno plaća. Ove se usluge trebaju zatražiti prilikom rezervacije na recepciji hotela. | TOP

5. IZMJENE S VAŠE STRANE

Ako ste spriječeni putovati, imate pravo prenijeti vašu rezervaciju na treće osobe ili na drugi termin. Međutim, morate nas obavijestiti u pisanom obliku najmanje 42 dana prije dolaska. Dok hotel ne dobije pisani pristanak od druge osobe o preuzimanju rezervacije umjesto vas, vi ste odgovorni za ukupan račun naručenih usluga. | TOP

5. IZMJENE S VAŠE STRANE

Ako ste spriječeni putovati, imate pravo prenijeti vašu rezervaciju na treće osobe ili na drugi termin. Međutim, morate nas obavijestiti u pisanom obliku najmanje 42 dana prije dolaska. Dok hotel ne dobije pisani pristanak od druge osobe o preuzimanju rezervacije umjesto vas, vi ste odgovorni za ukupan račun naručenih usluga. | TOP

6. OSTALE IZMJENE

Ako želite naknadne izmjene po već potvrđenoj rezervaciji, morate javiti hotelu u pisanom obliku što je prije moguće. Potrudit ćemo se udovoljiti vašim željama, ali ne možemo unaprijed dati garanciju. Za ovakve izmjene zaračunava se administrativni trošak od 100,00 kn po rezervaciji, zajedno s ostalim troškovima ako do njih zbog izmjene dođe. | TOP

7. OTKAZI REZERVACIJA

 • 7.1 Ako želite otkazati rezervaciju, isto je moguće učiniti u pisanom obliku preporučenim pismom, e-poštom ili fax storno. U svakom slučaju, storno se prihvaća samo od nosioca rezervacije i za storno vas se teretiti prema storno troškovniku, ovisno o datumu prispijeća obavijesti o otkazu u hotel primjenjuje se slijedeći storno troškovnik:

  STORNO TROŠKOVI:
  - do 14 dana prije dolaska gosta-bez storno troškova
  - od 14 do 7 dana prije dolaska gosta-30% iznosa
  - od 7 do 0 dana prije dolska gosta-50% iznosa
  - no show(nedolazak gosta) - 100% iznosa

 • 7.2. Ukoliko gost u rezerviranu smještajnu jedinicu ne dođe do 19 sati na dan početka usluge, a nije nam se javio, rezervacija se smatra otkazanom, pa se troškovi otkaza obračunavaju prema gore navedenom troškovniku. Ukoliko stvarno nastali troškovi otkaza premašuju gore navedene troškove, hotel zadržava pravo naplate stvarno nastalih troškova.
| TOP

8. IZMJENE I STORNA OD STRANE HOTELA

U slučaju da hotel moramo izmijeniti ili otkazati rezervaciju, o tome ćemo Vas izvijestiti u najkraćem mogućem roku, i na traženje pokušat ćemo naći alternativan smještaj sličnog tipa, standarda i lokacije | TOP

9. PRIGOVORI

Postupak u svezi s prigovorom: Ako postoji opravdani razlog za prigovor gost istoga upućuje recepciji. Recepcija je dužna postupiti po istom prigovoru i u suradnji s gostom isti riješiti. Naknadne reklamacije na iskorištenu uslugu se ne primaju niti proizvode bilo kakve pravne učinke. | TOP

10. DOLAZAK I ODLAZAK IZ SOBE HOTELA

Utvrđen je kućnim redom hotela i nalazi se u svakoj sobi i holu hotela. | TOP

11. OBAVEZE I ODGOVORNOST GOSTA

 • 11.1 Kao gost, dužni ste posjedovati valjane putne isprave, poštivati carinske i druge propise RH, te se pridržavati kućnog reda i naputaka osoblja hotela,
 • 11.2 Gost je dužan čuvati imovinu, kao i sav namještaj, uređenje, opremu i okoliš u istom stanju i uvjetima kakvi su bili na početku korištenja usluge. Za bilo koju vrstu oštećenja naručitelju usluge snosi odgovornost i istu je dužan nadoknaditi.
| TOP

12. DODATNE USLUGE

Plaćanje ovakvih usluga je po dogovoru. Ne preuzimamo odgovornost za dodatne usluge drugih davatelja. Molimo da se sve dodatne usluge (koje se žele koristiti) na vrijeme najave na recepciji. | TOP

13. DRUŠTVENA DOGAĐANJA I SLIČNO

Ako namjeravate organizirati neki događaj (rođendansku zabavu, vjenčanje, coctail party, večeru ili sl.) u hotelu, morate prvo tražiti dozvolu od uprave hotela. Veća događanja potrebno je najaviti prije dolaska, u svezi s tim moguće je i dodatni trošak kojeg određuje hotel. | TOP

14. SIGURNOST I VRIJEDNOSTI

Hotel ne odgovara za oštećenu, uništenu ili izgubljenu prtljagu, kao ni za krađu iste.
Bilo kakve dragocjenosti u sobi hotela ostavljate na vlastitu odgovornost. Hotel ne snose nikakvu odgovornost za gubitak istih ako nisu bile prijavljeni i nalazile se van sefa. Ako odlučite napustiti smještaj prije isteka rezerviranog termina ne odobrava se naknada ni povrat novca. Gubitak stvari ili krađa prijavljuje se recepciji hotela i nadležnoj policijskoj postaji. | TOP

15. KUĆNI LJUBIMCI

Dovođenje kućnih ljubimaca nije dozvoljeno. | TOP

16. ODGOVORNOST HOTELA

 • 16.1 Hotel ne snose nikakvu odgovornost u slučaju smrti, bolesti ili ozljede bilo koga u hotelu, izvan pokrića police osiguravajućeg društva, ako štetni događaj nije prouzročio hotel ili njegovo osoblje krajnjom nepažnjom.
 • 16.2 Hotel nije odgovoran za gubitak, prekid ili zakašnjenje zbog bilo kakvog uzroka izvan naše kontrole uključujući ali ne ograničavajući se samo na višu silu, eksplozije, nevrijeme, požar ili nesreće, rat ili prijetnju ratom, civilne nerede, restrikcije, mjesne zakone ili bilo kakve mjere državnih ili lokalnih vlasti, štrajkove, zabrane ulaza ili druge industrijske akcije ili prekide.
 • 16.3 U slučajevima oslobađanja od obaveze izvršenja, naša odgovornost se ograničava samo na povrat iznosa koji nam je uplaćen vezano uz rezervaciju.
 • 16.4 Hotel ne snosimo odgovornost za reklamaciju koja bi proizišla zbog kvar mehaničke i druge opreme u smještaju; npr. Toplinske pumpe, bojlera, i sl. niti za prekid komunalnih usluga ( struja, voda, plin i sl.).
 • 16.5 Hotel nije odgovorni za buku ili ometanje koje dolazi izvan granica posjeda ili koje je van kontrole hotelskog osoblja.
 • 16.6 Hotel nije odgovoran za događaje izvan naše kontrole, kao loše vrijeme, zakašnjenja drugih prijevoznika, kvar kućanskih aparata, ozljede koje nastanu nepropisnim korištenjem opreme i nepridržavanjem uputa, kao i namjerno izazvanom štetom od strane korisnika usluge hotela.
| TOP

17. BORAVIŠNA PRISTOJBA

Prema važećem Zakonu o boravišnoj pristojbi, gost je dužan platiti boravišnu pristojbu istovremeno s plaćanjem usluge smještaja. Konačan iznos boravišne pristojbe se naplaćuje prema propisima za određenu rezervaciju ovisi o broju osoba, njihovoj dobi i terminu boravka istovremeno s uplatom konačnog iznosa za smještaj. Boravišna pristojba nije uključena u cijenu smještaja. | TOP

18. NAPOMENA

Pismenom potvrdom rezervacije smještaja gost ili grupe gostiju, fizička ili pravna osoba, koja je izvršila rezervaciju u cijelosti prihvaća ove Uvjete. | TOP
Dodatne ponude

Sala za vjenčanja

Hotelska sala raspolaže sa kapacitetom od 80 sjedećih mjesta. Idelano je mjesto za organizaciju različitih događanja – od romantičnog vjenčanja ili proslave raznih svečanosti, do organizacije poslovnih događanja (sastanci, prezentacije, manji seminari i konferencije). Više

Izleti

HPD Ante Bedalov

 
 
© 2009-2024 Hotel Baletna škola | info@hotel-baletnaskola.com
Tel: 021/221-912 | Opći uvjeti poslovanja
Web design by VinisWEB